Lietošanas noteikumi

1. Interneta veikalā www.vde.lv visas preču cenas ir norādītas ar PVN (pievienotās vērtības nodokli).2. PIRCĒJS veicot pasūtījumu, piekrīt preces cenas apmaksai, kāda tā ir norādīta pasūtījuma veikšanas brīdī.  Norādītās cenas ir spēkā tikai Interneta veikalā www.vde.lv    

3. Verners DE preču vizuālais attēlojums Interneta veikalā ir vienīgi informatīvs un var atšķirties dabā.

4. Verners DE saziņai ar pircēju izmanto e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru, ko pircējs norādījis reģistrējoties Interneta veikalā. Visi paziņojumi, kas pircējam tiek piegādāti uz pasūtījumā norādītu e-pasta adresi un telefona numuru, uzskatāmi par saņemtiem. 

5. PIRCĒJA dati tiek apstrādāti Verners DE (SIA "LEIC TH") leģitīmo interešu nodrošināšanai, tostarp,  PIRCĒJU datubāzes veidošanai, statistikas veidošanai, PIRCĒJU informēšanai par Interneta veikala jaunumiem, preču un pakalpojumu uzlabošanai, klienta aprūpes saziņas nodrošināšanai, kredītriska pārvaldībai utt. Iegādājoties pirkuma apdrošināšanas pakalpojumu vai pagarināto garantiju, Jūsu personas datus, kā pārzinis apstrādās apdrošināšanas un/vai pagarinātās garantijas pakalpojuma sniedzējs. 

6. Veicot pasūtījumu Interneta veikalā un piekrītot šiem noteikumiem, PIRCĒJS apstiprina, ka ir pilngadīga un rīcībspējīga persona.

7. Lai veiktu pasūtījumu, PIRCĒJS, kurš piekritis šiem Noteikumiem:

 • Aizpilda pasūtījuma veidlapu Interneta veikalā;
 • Pēc pasūtījuma saņemšanas, PIRCĒJAM  tiek nosūts apstiprinājums par pasūtījuma spēkā stāšanos un izpildi;
 • Pasūtījuma apstiprinājums ietver PIRCĒJA pienākumu veikt samaksu.

8. Ja pasūtījums tiek izsniegts kādā no Verners DE  veikaliem, iespējamie apmaksas veidi: 

 • Skaidra nauda -  apmaksa skaidrā naudā iespējama uz vietas veikalā, pretī saņemot pirkuma čeku;
 • Bankas karte - apmaksa ar bankas karti iespējama uz  vietas veikalā, pretī saņemot pirkuma čeku;
 • Pārskaitījums - jūs saņemsiet e-pastā rēķinu, pēc kura apmaksas, izsniegsim preces kopā ar pavadzīmi;
 • Līzings -  pēc līzinga apstiprinājuma, izsniegsim preces kopā ar pavadzīmi.

9. Ja pasūtījums tiek piegādāts uz norādīto adresi vai OMNIVA pakomātu, iespējamie apmaksas veidi:

 • Pārskaitījums – jūs saņemsiet e-pastā rēķinu, pēc kura apmsksas, piegādāsim preces kopā ar pavadzīmi;
 • Līzings - pēc līzinga apstiprinājuma, piegādāsim preces kopā ar pavadzīmi.

10. Ja PIRCĒJS ir juridiska persona un apmaksas veids ir pārskaitījums, tad pasūtījumi tiek izsniegti tikai uzņēmuma paraksttiesīgām personām vai pilnvarotām personām ar rakstveida pilnvaru. Pasūtījuma saņēmējam jāuzrāda arī personu apliecinošu dokuments.

11. Ja PIRCĒJS ir fiziska persona un apmaksas veids ir pārskaitījums, saņemot preci ir jāuzrāda personas apliecinošs dokuments. Ja pasūtījumu saņem cita persona, ir nepieciešama pilnvara.

12. Kā viens no attaisnojuma dokumenta obligātajiem rekvizītiem ir likuma “Par grāmatvedību” 7.panta 9.punktā noteiktais rekvizīts – saimnieciskā darījuma dalībnieki. Saskaņā ar šo pantu, ja saimnieciskā darījuma dalībnieks ir fiziskā persona, – jānorāda vārds un uzvārds, personas kods (ja personai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētās dzīvesvietas adrese.

13. Lai rēķinu varētu izmantot kā attaisnojuma dokumentu ierakstu veikšanai grāmatvedības reģistros, tajā jābūt norādītam arī obligātajam rekvizītam – pakalpojumu saņēmēja – fiziskās personas – personas kodam.

14. Preču iegāde līzingā:

 • Minimālā pirmā iemaksa – 0%;
 • Minimālā pirkuma summa - 70 EUR;
 • Maksimālais termiņš - 36 mēneši;

Pakalpojums pieejams tikai fiziskām personām, kuras sasniegušas vismaz 18 gadu vecumu un ir pastāvīgi ienākumi. Sīkāka informācija par līzinga nosacījumiem, sazinoties ar mums;

 • Piedāvājam divas līzinga kompānijas:  InCredit Group, ESTO LV;
 • Līzinga noformēšanai uz vietas veikalā ir nepieciešama derīga pase vai personas apliecība (eID);
 • Līzinga noformēšanai tiešsaitē ir nepieciešams Smart-ID vai internetbanka.

15. Pasūtījuma apmaksa:

 • Pasūtījuma apmaksu apliecina maksājumu apliecinošs dokuments (maksājuma uzdevums, kases čeks);
 • Ja PIRCĒJS veic apmaksu ar bankas pārskaitījumu, tad par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad maksājums saņemts SIA "LEIC TH" norēķinu kontā;
 • Pēc maksājumu saņemšanas PĀRDEVĒJS informē PIRCĒJU, nosūtot ziņu uz pasūtījumā norādīto e - pasta adresi vai nepieciešamības gadījumā zvanot uz norādīto tālruņa numuru.

16. Pasūtījuma piegāde:

Pasūtījums tiek piegādāts 3 - 5 darba dienu laikā,  PIRCĒJA izvēlētajā veidā, pēc pasūtījuma un piegādes izdevumu (ja tādi radušies) apmaksas.Sūdzību un strīdu izšķiršanas kārtība

17. Strīdi par saistību izpildi tiek risināti sarunu ceļā, bet ja strīds netiek atrisināts, Jums ir tiesības vērsties:


18. PIRCĒJAM ir tiesības iesniegt sūdzību šādos veidos:

 • Nosūtot sūdzību, kā ierakstītu korespondenci uz Pakalpojuma sniedzēja juridisko adresi: Rāmuļu iela 33, Rīga, LV -1005;
 • Nosūtot elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu uz elektronisko pasta adresi: vde@vde.lv

19. Sūdzībā jānorāda PIRCĒJA identificējoša informācija:

 • Fiziskām personām - vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Juridiskām personām - nosaukums un reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
 • Sūdzības būtība, apstākļi un dokumenti, kas pamato PIRCĒJA sūdzību;
 • Veids, kādā PIRCĒJS vēlas saņemt atbildi uz sūdzību;
 • Sūdzības iesniegšanas datums un vieta.

20. Atbildi uz sūdzību Pakalpojuma sniedzējs sniedz rakstiski latviešu valodā iespējami īsā termiņā, tomēr ne ilgāk kā 30 dienu laikā.